Kalibrlənmə “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparılır və ölçmələrin qeyri-dəqiq nəticələrinin insan həyatının və sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin, bitki və heyvanlar aləminin mühafizəsi, dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinə mənfi
təsirlərinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

Fəaliyyətimiz
haqqında məlumat

İlk növbədə dəqiqlik və keyfiyyət

Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsini razılaşdırılmış şərtlərə uyğun və müəyyən edilmiş vaxtda aparmaq
Kalibrlənmənin nəticələrinin dəqiqliyini, obyektivliyini və düzgünlüyünü təmin etmək
Sınaq bölmələrinin fəaliyyətini əlaqələndirmək
Akkreditasiya tələblərinə uyğunluğu həmişə saxlamaq
Sınaq avadanlıqlarının attestasiyada və ölçmə vasitələrinin dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsini təmin etmək
Sınaq metodları və proqramlarını işləmək

ƏTRAFLI

Son xəbərlər

Biz necə işləyirik?

1. Müraciət

Müştəri tərəfindən Sifariş blankı ilə Hesablama cədvəli doldurulur

2.Qiymətləndirmə

Hesablama cədvəlində göstərilən cihazların yoxlanılması qiymətləndirilir

3.Ödəniş

Müqavilə imzalanır. Təqdim edilən hesab-faktura əsasında müştəri ödəniş edir

4.Nəticə

Cihazlar yoxlanılır və nəticələr müvafiq sənəd ilə təsdiqlənir

Laboratoriyanın
fəaliyyətinin təşkili

Bizim iş prinsiplərimiz

Akkreditasiya sahəsi ilə müəyyən olunmuş ÖV-nin yoxlanmasını aparmaq
Sınaq avadanlıqlarının imkanına uyğun ÖV-nin yoxlanış çeşidini formalaşdırmaq
ÖV-nin yoxlanış aparılma müddətinin planlarını tərtib etmək
ÖV-nin yoxlanışının aparılması üçün lazım olan işləri təşkil etmək
Sınaq vasitələrini və ÖV-nin yoxlanışını mükəmməlləşdirmək
Sınaq metodları və proqramlarını işləmək
Sınaqlara aid təşkilati-metodiki sənədləri işləmək
Qabaqcıl sınaq metodları, yeni ölçü vasitələri və sınaq avadanlıqları haqqında məlumatlar toplamaq, öyrənmək və tətbiq etmək

ƏTRAFLI

centered-image-weight