Laboratoriyanın funksiyaları

Keyfiyyətin və dəqiqliyin ünvanı olan AzeTEST” Təcrübə Sınaq MMC-nin kalibrləmə laboratoriyalarının funksiyaları:

  • Akkreditasiya sahəsi ilə müəyyən olunmuş ÖV-nin yoxlanmasını aparmaq
  • Sınaq avadanlıqlarının imkanına uyğun ÖV-nin yoxlanış çeşidini formalaşdırmaq
  • ÖV-nin yoxlanış aparılma müddətinin planlarını tərtib etmək
  • ÖV-nin yoxlanışının aparılması üçün lazım olan işləri təşkil etmək
  • Sınaq vasitələrini və ÖV-nin yoxlanışını mükəmməlləşdirmək
  • Sınaq metodları və proqramlarını işləmək
  • Sınaqlara aid təşkilati-metodiki sənədləri işləmək
  • Qabaqcıl sınaq metodları, yeni ölçü vasitələri və sınaq avadanlıqları haqqında məlumatlar toplamaq, öyrənmək və tətbiq etmək