Sertifikatlaşdırma prosesi

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması işləri aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:

– sertifikatlaşdırma orqanına sifarişci tərəfindən sertifikatlaşdırmanın

aparılması ilə bağlı sifarişin və xidmətin (işin) keyfiyyəti, təhlükəsizliyi, xidmət göstərən heyət haqqında ilkin məlumatları özündə əks etdirən materialların (sənədlər) təqdim edilməsi;

– sifarişin və təqdim olunan sənədlərin təhlili;

– xidmətə (işə) aid normativ sənədlərin təhlili;

– sifarişə əsasən sertifikatlaşdırma sxeminin secilməsi və qərar qəbul

edilməsi;

– xidmətin (işin) yoxlanması;

– xidmət (iş) icracısının keyfiyyəti idarəetmə sisteminin yoxlanması (əgər

sertifikatlaşdırma sxemində nəzərdə tutulubsa);

– sertifikatlaşdırmanın nəticəsinin təhlili və uyğunluq sertifikatının

verilməsinin mumkunluyu haqqında qərar qəbul edilməsi;

– sertifikatının qeydiyyatı və verilməsi;

– sertifikatlaşdırılmış xidmətlərə (işlərə) inspeksiya nəzarəti;

– xidmət (iş) muəyyən edilmiş tələblərə cavab vermədikdə və uyğunluq

nişanından duzgun istifadə olunmadıqda korreksiyaedici tədbirlər planının

işlənməsi;

– sertifikatlaşdırmanın nəticələri haqqında məlumatların idarə olunması;

– appelyasiya və şikayətlərə baxılması.